Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha s centrem metropole.

Alternativní trasa napojuje letiště od jihozápadu z odbočky Jeneček a díky hybridním vlakovým soupravám využívá stávající trať Praha Masarykovo nádraží – Hostivice, modernizovanou shodně v úseku Praha Masarykovo nádraží – Praha Ruzyně, tak i stávající trať Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov – Hostivice (Jinonická trať). Přímé napojení na letiště je plánováno dvojkolejným tunelem.

Prague AT spolupracuje s projekční společností SUDOP Praha a na začátku projektu také se stavební společností OHL ŽS. Společnost je držitelem platného souhlasného stanoviska EIA a pokračuje s projekčními pracemi a schvalovacím řízením.